Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter

Karnov Abonnement
Fra Lovdata.no: Nye lover i 2024
Ved årsskiftet 2024 trådte 40 lover helt eller delvis i kraft, deriblant ny boklov samt endringslover til straffeloven...
«Precedents in the 21st century» – nå tilgjengelig i Lovdata Pro Karnov
Morten Nadims bok «Precedents in the 21st Century» gir deg kunnskap om hvordan Høyesterett har forandret seg de siste...
Nye kommenterte lover og ajourføringer i tredje kvartal i Karnov
I tredje kvartal har det vært mange oppdateringer i Karnov på Lovdata Pro. I tillegg til mange nye kommenterte lover er...
Tilgang til skandinavisk faglitteratur med Karnov
Med Karnov får du tilgang til norske lovkommentarer og mye norsk juridisk litteratur, men også publikasjoner fra...
Enklere prøvetilgang til Karnov i Lovdata Pro
Bruker du Lovdata Pro og er nysgjerrig på hvordan Karnov kan gjøre arbeidshverdagen din bedre og mer effektiv?...
Enklere tilgang til Karnov Abonnement i Lovdata Pro
Karnov og Lovdata har nå forenklet prosessen for etablering av prøvetilgang! Prøvetilgang få klikk unna En rekke kunder...
Når er avl rettsstridig på grunn av dyrets arveanlegg?
I august behandlet Høyesterett saken om avl av to hunderaser er i strid med dyrevelferdsloven § 25. Linn Karine Sigtun...
Sentral kommentar i et rettsfelt med få relevante rettskilder
Karnov har fått med seg en av landets fremste eksperter på næringsmiddelbransjen, Marie Vaale-Hallberg, til å skrive...
Strålende omtale i Kapital Jus
Fredag 19. mai var Karnov Group Norway omtalt i Finansavisens bilag Kapital Jus. Over hele tre sider står det om...
Karnov lanserer lovkommentarer til angrerettloven – En stadig mer aktuell lov
Det juridiske forlaget Karnov lanserer nå rykende ferske kommentarer til angrerettloven. Det er de to erfarne juristene...
Deloitte står bak kommentarene til arbeidsmarkedsloven
Det er et sterkt forfatterteam fra Deloitte Advokatfirma som har skrevet Karnovs lovkommentarer til...
Visste du at kun Karnov har historiske noter?
I Karnov har alle notene i lovkommentarene en unik destinasjon. Dette er en teknologisk nyvinning som gjør...
Lovdata og Karnov lanserer landingssider
En ny milepæl i samarbeidet mellom Lovdata og Karnov er nådd når landingssider nå lanseres på Lovdata Pro. De nye...
Karnov lanserer lovkommentar om politiregisterloven – om samfunnsbeskyttelse og personvern
Forfattere av kommentarene er professor Morten Holmboe (Politihøgskolen), førstestatsadvokat Guri Lenth...
Karnov lanserer ny lovkommentar om fiskeoppdrett
I det siste har det blåst rundt akvakulturnæringen – oftere omtalt som oppdretts- eller havbruksnæringen. Selv om...
Karnov Lovkommentarer fyller ett år!
Det har gått ett år siden Karnov publiserte de første 100 kommentarene fullintegrert på Lovdatas plattform. Siden...
Karnov lanserer ny lovkommentar om merverdiavgiftskompensasjon – Nyttig hjelpemiddel på uklart rettsområde med politisk tilsnitt
Forfattere av kommentarene er Maj Hines, tidligere underdirektør i Skattedirektoratet og Nils F. Bull, partner og...
Møt Karnovs stjernelag bak kommentarene til en av landets mest brukte lover – plan og bygningsloven
Plan- og bygningsloven brukes daglig av advokater, dommere og andre aktører innen rettspleien, men den er også svært...
Norske studenter kaster seg over Karnov
Over 13.000 studenter benytter seg av Karnov Lovkommentarer. Både ferske og mer drevne studenter har god nytte av...
Oslo kommune om Karnov Lovkommentarer – Øker kvaliteten og reduserer saksbehandlingstiden på kommunens vedtak
Oslo kommune er en av mange kunder av Karnov Lovkommentarer – kommentarer direkte integrert på Lovdata Pro. Flere av de...