Med Karnov får du tilgang til norske lovkommentarer og mye norsk juridisk litteratur, men også publikasjoner fra Skandinavia.

Karnov har søsterselskaper i Sverige og Danmark, og dette muliggjør en rik nordisk litteraturbase.

– Generelt bruker jeg en del dansk litteratur for å få støtte for synspunkter i norsk litteratur eller der norsk litteratur ikke gir svar, sier Hedvig Bugge Reiersen, partner i Wikborg Rein.

Hun er en av flere som ser nytten av at en rekke svenske og danske fagbøker er tilgjengelig for norske rettsanvendere i plattformen de allerede er på – Lovdata Pro. 

Bugge Reiersen forteller at hun opplever at den nordiske litteraturbasen kompletterer rettskildene på en god måte, for eksempel er Christensens Kapitalselskaber et nyttig standardverk for bransjen.

EU-Karnov

Danskenes EU-Karnov ligger allerede tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov. Den inneholder domsanalyser, sammendrag og utdypende kommentarer til utvalgte rettsakter. Fremstillingen utvikles og oppdateres av danske jusseksperter, men er svært relevant også for norske rettsanvendere.

Professor ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen, sier at boken EU-ret – Fri bevægelighed av Neergaard og Nielsen «gir en ryddig og oversiktlig fremstilling og er forfattet av to dyktige fagspesialister».

Både egne og andre forlags bøker

– Flere og flere eksperter ønsker å utgi bok hos oss eller tilgjengeliggjøre allerede skrevne tekster, sier Ida Vibeke Kyhring, redaksjonssjef og forlegger i Karnov.

– I tillegg til de svenske og danske titlene har vi blant annet publisert Runar Torgersens Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker og Steinar Taubølls (red.) Vann, juss og samfunn, legger forlagsredaktøren til. 

Fremstillingene er elektroniske og lenket opp til alle Lovdatas kilder.

Kyhring oppfordrer forfattere som ønsker å tilgjengeliggjøre bøkene eller artiklene sine på Lovdata, om å ta kontakt. Levetiden og verdien av god faglitteratur forlenges betraktelig når litteraturen kobles til hele Lovdatas økosystem. 

– Det fins mye god og relevant litteratur skrevet av eksperter i Norge og våre naboland, og vi ønsker å tilby norske jurister flere av disse titlene i årene fremover, sier Kyhring. 

Som Karnov-bruker har du tilgang til Karnovs litteraturbase i Lovdata Pro. Du finner oversikt over Karnovs publiserte bøker her.

Del

Tilgang til skandinavisk faglitteratur med Karnov