Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ditt viktigste juridiske verktøy

Karnovs digitale oppslagsverk hjelper deg med å ta gode beslutninger raskere – hver dag!

Få gratis prøvetilgang

Karnov Abonnement

Med Karnov Abonnement blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, som gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.

41 251

aktive brukere

583
Forfattere

434
Kommenterte regelverk

71 286
Lovkommentarer

Nypubliseringer og revisjoner

Uke 7

Nypubliserte manus:

 • Arveloven kap. 17
 • Alkoholloven


Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven § 31
 • Menneskerettsoven §
 • Helseregisterloven kap. 3–6
 • El-tilsynsloven §§ 8–16
 • Straffeloven kap. 2, 3, 12 og 25
 • Arbeidsmarkedsloven
 • Panteloven kap. 1 og 4
 • Panteloven stjernenote og kap. 3
 • Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre
 • Nordisk konkurskonvensjon
 • Panteloven kap. 1, 2, 5 og 6
 • Politiregisterloven stjernenote, kap. 2, 11, 12 og 13
 • Sjøloven kap. 13 og 14
 • Flaggloven
 • Foretaksnavneloven
 • Plan- og bygningsloven kap. 2 og 7–10

Uke 6

Nypubliserte manus:

 • Åndsverkloven kap. 1 og 9
 • Finansavtaleloven kap. 3
 • Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
 • Hurtigløp for elektrifisering av sokkelen med havvind (artikkel)
 • Merverdiavgiftsforskriften kap. 5 og 15
 • Arveloven kap. 12, 13, 14, 15, 16 og 18

Revisjoner:

 • Folketrygdloven §§ 11-20, 12-18, 14-9 og 14-11
 • Vegtrafikkloven § 19
 • Forsinkelsesrenteloven stjernenote
 • Angrerettloven kap. 2–5, 7 og 8
 • Arbeidsmiljøloven kap. 14
 • Rettsutdragsloven
 • Opplæringslova

 


Den store frykten er om motparten sitter på relevante rettskilder vi selv har misset. Med Karnovs oppdaterte lovkommentarer sikrer vi at klientene våre har tilgang til et komplett spekter av rettskilder.

Mathias Tveten

Partner i Ro Sommernes

Karnovs satsning på oppdaterte og oversiktlige noter til de ulike menneskerettighetene vil gjøre Norges viktigste menneskerettskonvensjon mer forståelig og anvendelig for flere.

Jenny Sandvig

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS