Karnov Group Norway er både et juridisk forlag som utgir fagbøker, fagartikler, lovkommentarer og annen juridisk litteratur og en leverandør av digitale abonnementsbaserte juridiske løsninger.