Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ditt viktigste juridiske verktøy

Karnovs digitale oppslagsverk hjelper deg med å ta gode beslutninger raskere – hver dag!

Få gratis prøvetilgang

Karnov Abonnement

Med Karnov Abonnement blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, som gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.

46 449

aktive brukere

600
Forfattere

441
Kommenterte regelverk

73 195
Lovkommentarer

Nypubliseringer og revisjoner

Uke 23

Nypubliseringer​

 • Finansavtaleloven kap. 1

Revisjoner​

 • Straffeloven kap. 20
 • Naturmangfoldloven kap. V, IX og X
 • Friluftsloven stjerntenote, kap. I og II
 • Friluftsloven kap. III, IV og VI
 • Beredskapsloven
 • Hvitvaskingsloven kap. 4, 5 og 7
 • Skatteforvaltningsloven kap. 10, 11, 13, 15 og 16
 • Lov om forvaltning av alternative investeringsfond
 • Konkurranseloven kap. 4–7
 • Førerkortforskriften stjernenote, kap. 1, 2, 4, 5, 6 og 12

Uke 22

Nypubliseringer

 • Verdipapirsentralloven kap. 1–4
 • Bygdeallmenningsloven §§ 8-1 og 9-1
 • Helse- og omsorgstjenesteloven kap.

Revisjoner
 • Aksjeloven kap. 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18, 19, 20
 • Allmennaksjeloven kap. 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18, 19 og 20
 • Kredittopplysningsforskriften
 • Lov om forsvunne personar
 • Markaloven
 • Voldserstatningsloven stjernenote, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 16 og 19
 • Gjeldsbrevlova
 • Sjøloven kap. 17
 • Folkeregisterloven

Den store frykten er om motparten sitter på relevante rettskilder vi selv har misset. Med Karnovs oppdaterte lovkommentarer sikrer vi at klientene våre har tilgang til et komplett spekter av rettskilder.

Mathias Tveten

Partner i Ro Sommernes

Karnovs satsning på oppdaterte og oversiktlige noter til de ulike menneskerettighetene vil gjøre Norges viktigste menneskerettskonvensjon mer forståelig og anvendelig for flere.

Jenny Sandvig

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS