Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ditt viktigste juridiske verktøy

Karnovs digitale oppslagsverk hjelper deg med å ta gode beslutninger raskere – hver dag!

Få gratis prøvetilgang

Karnov Abonnement

Med Karnov Abonnement blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, som gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.

Lovkommentarer

Lovkommentarer til de mest brukte lovene

Faglitteratur

Juridisk faglitteratur av høy kvalitet

EU Karnov

Kommentarer til TEU og TEUF


560+

Forfattere

390+

Kommentert regelverk

62000+

Lovkommentarer

39000+

BrukereDen store frykten er om motparten sitter på relevante rettskilder vi selv har misset. Med Karnovs oppdaterte lovkommentarer sikrer vi at klientene våre har tilgang til et komplett spekter av rettskilder.

Mathias Tveten

Partner i Ro Sommernes

Karnovs satsning på oppdaterte og oversiktlige noter til de ulike menneskerettighetene vil gjøre Norges viktigste menneskerettskonvensjon mer forståelig og anvendelig for flere.

Jenny Sandvig

Fagdirektør ved NIM


Chat with us, powered by LiveChat