Karnov Group Norway er både et juridisk forlag som utgir fagbøker, fagartikler, lovkommentarer og annen juridisk litteratur og en leverandør av digitale abonnementsbaserte juridiske løsninger. 


550+

Forfattere

350+

Kommentert regelverk

58000+

Lovkommentarer

34000+

Brukere


Den store frykten er om motparten sitter på relevante rettskilder vi selv har misset. Med Karnovs oppdaterte lovkommentarer sikrer vi at klientene våre har tilgang til et komplett spekter av rettskilder.

Mathias Tveten

Partner i Ro Sommernes

Karnovs satsning på oppdaterte og oversiktlige noter til de ulike menneskerettighetene vil gjøre Norges viktigste menneskerettskonvensjon mer forståelig og anvendelig for flere.

Jenny Sandvig

Fagdirektør ved NIM