Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lovkommentarene fra Karnov vil bidra til at vi raskt og effektivt kan finne relevante kilder, også innen EU- og EØS-rett.

Rune Opdahl

Partner og Fagsjef i Wiersholm

Vi har som ambisjon å være en «first mover» innen digital innovasjon i advokatbransjen. Vår avtale med Karnov styrker denne satsningen.

Peter van Dam

Digitaliseringsdirektør i Simonsen Vogt Wiig

Fra Karnov fikk vi vite at vi var blant de store brukerne av tjenesten da vi fikk testet dette i et par uker. Det var dermed svært naturlig for oss å inngå et samarbeid.

Tine Engstrøm Wærsten

Daglig Leder i Bull

Karnov Lovkommentarer hjelper oss med å finne de beste løsningene og gir oss trygghet på at vi har alle relevante kilder i møte med våre klienter.

Frank C. Aase

Managing Partner i Brækhus

Karnov har en historikk som viser god kvalitet på lovkommentarer. De kan tilby et oversiktlig og enkelt system, på en plattform vi kjenner godt til fra før. Dette gjør det til et spesielt nyttig verktøy for våre advokater, og det er knirkefritt å implementere dette i arbeidshverdagen.

Einar Heiberg

Partner i Bull

Den store frykten er om motparten sitter på relevante rettskilder vi selv har misset. Med Karnovs oppdaterte lovkommentarer sikrer vi at klientene våre har tilgang til et komplett spekter av rettskilder. Karnov Lovkommentarer vil bidra til det viktigste vi gjør: Å levere verdi for våre klienter.

Mathias Tveten

Partner i Ro Sommernes

Karnov Lovkommentarer kan fungere som et kompass og bidra til å gi studentene bedre oversikt.

Herman Bruserud

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Karnov Forfatter

Vårt overordnende mål er å gjøre den beste jobben for kommunen sine innbyggere, og Karnov hjelper oss med å nå dette målet.

Julie Løitegaard

Seniorjurist i Plan- og Bygningsetaten, Oslo Kommune og Karnovforfatter

Noe av det unike med Karnovs forfattere på kommentarene til plan- og bygningsloven, i tillegg til sterk faglig kompetanse, er at de representerer bredden blant brukerne.

Eivind Junker

Førsteamanuensis i Rettsvitenskap, Nord Universitet på Levanger

Karnovs satsning på oppdaterte og oversiktlige noter til de ulike menneskerettighetene vil gjøre Norges viktigste menneskerettskonvensjon mer forståelig og anvendelig for flere.

Jenny Sandvig

Fagdirektør ved NIM

Det er et stort pluss for oss at lovkommentarene og den juridiske litteraturen er fullintegrert i Lovdata Pro – et av våre viktigste arbeidsverktøy. Jeg har spurt flere ansatte, som sier at Karnov er den juridiske informasjonstjenesten de foretrekker i hverdagen.

Madeleine Bråthen Bjelland

Markeds- og Kommunikasjonsleder i Grette

Karnov er knall! Å ha lovkommentarene tilgjengelige direkte inne i Lovdata forenkler lesingen betydelig - man får god oversikt over fagene tidlig i leseprosessen. Karnov Lovkommentarer hjelper til med å komme videre i problemstillinger, da det er mye enklere å finne frem til relevante rettskilder.

Sonja Frankal

Femteårsstudent Rettsvitenskap UiB

Det er viktig for oss å ha tilgang på verktøy som samler rettskilder og gir oss en god oversikt over paragrafer, problemstillinger og øvrig relevant lovgivning. Dette bidrar til å forenkle saksbehandlingen for alle involverte, også de som ikke er jurister.

Julie Løitegaard

Seniorjurist i Plan- og Bygningsetaten, Oslo Kommune og Karnovforfatter

Med den nye funksjonen i Karnov, kan alle aktører innen rettspleien følge rettsutviklingen og være trygge på at kommentarene er gjenfinnbare tross endringene som ubønnhørlig kommer.

Erling Husabø

Professor ved UiB