Till övergripande innehåll för webbplatsen

Publisert av

Lovdata
Fra Lovdata.no: Nye lover i 2024
Ved årsskiftet 2024 trådte 40 lover helt eller delvis i kraft, deriblant ny boklov samt endringslover til straffeloven...