Till övergripande innehåll för webbplatsen

«Precedents in the 21st century» – nå tilgjengelig i Lovdata Pro Karnov

   

Morten Nadims bok «Precedents in the 21st Century» gir deg kunnskap om hvordan Høyesterett har forandret seg de siste femti årene.

Karnov har utgitt «Precedents in the 21st Century» i Lovdata Pro Karnov. Publikasjonen utforsker Høyesteretts utvikling i domsskrivning over de siste femti årene. Fremstillingen tar for seg Høyesteretts overgang fra å være en domstol som løste individuelle saker med spesifikke begrunnelser, til å fungere som en mer markant prejudikatsdomstol som ofte fremsetter generelle uttalelser i forbindelse med uløste rettsspørsmål.

Funn som bekrefter og nyanserer

Publikasjonen er en oppdatert versjon av Morten Nadims doktorgradsavhandling. Nadim er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han forteller at de empiriske resultatene både bekrefter og avkrefter enkelte oppfatninger om landets øverste domstol. 

– For eksempel bekrefter studien jeg gjorde, oppfatningen om at Høyesterett skriver mer generelle begrunnelser for sine avgjørelser, men den nyanserer denne oppfatningen ved å vise at det ikke gjelder i alle tilfeller, sier Nadim.

– Det er tydelig i noen sakstyper, men ikke i andre. Undersøkelsene jeg gjorde, bekrefter også oppfatningen om at internasjonale kilder har hatt stor betydning for Høyesteretts rettskildebruk, men også her er det nyanser; internasjonaliseringen har ikke slik gjennomgående påvirkning på domstolens rettskildebruk som man kanskje skulle tro, legger han til. 

Publikasjonen presenterer en empirisk studie av ca. 500 Høyesterettsavgjørelser fra 1970 til nå og analyserer utviklingen i rettskildebruk, avgjørende faktorer og abstraksjonsnivå i domspremissene. Den inkluderer også en detaljert teoretisk del om metoder for empirisk domstolforskning tilpasset Norges Høyesterett.

– Mange myter, teorier og oppfatninger

Morten Nadim forteller at det er to grunner til at han valgte å skrive om Høyesteretts utvikling i domsskrivning i doktorgradsavhandlingen sin. For det første er han er interessert i domstoler, og for det andre var han stipendiat samtidig med Høyesteretts 200-årsjubileum. Jubileet førte til økt oppmerksomhet og forskning på Høyesterett fra mange hold, noe som inspirerte ham i valg av tema. 

– I tillegg har det alltid vært mange myter, teorier og oppfatninger om Høyesterett, men lite juridisk empirisk forskning på domstolen. Dette var etter min mening et hull i kunnskapen om landets øverste domstol som burde og kunne fylles, legger Nadim til.

Fremstillingen er nå tilgjengelig på engelsk i Lovdata Pro for alle som har Karnov-tillegget, noe forfatteren er storfornøyd med.

– Med Karnov og Lovdata når boken raskt ut til et bredt publikum. Boken blir lett tilgjengelig for en stor gruppe, og kanskje når den også lesere som ellers ikke ville fått med seg en utgivelse som er mindre tilgjengelig, for eksempel en tradisjonell papirbokutgivelse, avslutter forfatteren. 

 

Les «Precedents in the 21st Century» på Lovdata Pro Karnov nå

Les mer om publikasjonen her