Till övergripande innehåll för webbplatsen

Når er avl rettsstridig på grunn av dyrets arveanlegg?

   

I august behandlet Høyesterett saken om avl av to hunderaser er i strid med dyrevelferdsloven § 25. Linn Karine Sigtun har skrevet en artikkel om de rettslige grensene for avl i nettopp denne bestemmelsen. 

 

Sak i Høyesterett 
I august behandlet Høyesterett spørsmålet om avlen av Cavalier King Charles Spaniel og engelsk bulldog er forbudt siden rasene er genetisk disponert for ulike lidelser og helseutfordringer.  

Linn Karine Sigtun, jurist fra Universitetet i Oslo, har skrevet artikkelen om de rettslige grensene for avl i dyrevelferdsloven § 25. Sigtun forklarer at § 25 regulerer avl av alle arter som faller innenfor dyrevelferdslovens anvendelsesområde. Derfor gjelder lovbestemmelsen for både kjæledyr og produksjonsdyr. 
 
– Spørsmålet er om Høyesterett mener dyrevelferdsloven § 25 oppstiller materielle plikter som kan prøves av domstolene. Det argumenterer jeg i artikkelen for at den gjør, sier hun. 
 
Dyrevelferdsloven har blant annet til formål å beskytte dyr mot «unødige» påkjenninger og belastninger, jf. dyrevelferdsloven § 3. 
 
– Det blir veldig interessant å se hvor Høyesterett eventuelt legger terskelen for når avl er rettsstridig på grunn av dyrets arveanlegg. Hvor hyppig må for eksempel forekomsten av helseutfordringene blant individene av rasen være for at videre avl skal være forbudt, spør Sigtun. 
 
Lucy Klæboe Furuholmen er stipendiat ved Universitetet i Oslo og har vært fagfelle for Sigtuns artikkel. Furuholmen forteller at bestemmelsen er lite belyst gjennom rettspraksis. 
 
– Artikkelen er et verdifullt bidrag til forståelsen av hvordan § 25 kan tolkes, med en grundig gjennomgang av rettskildene, sier Lucy Klæboe Furuholmen. 
 
Også Furuholmen mener artikkelen er relevant med tanke på saken som skal opp for Høyesterett. 
 
– Flere av problemstillingene som omtales i artikkelen om tolkningen av dyrevelferdsloven § 25, vil være gjenstand for rettslig prøving av Høyesterett. Flere av tolkningsspørsmålene i  LB-2022-43798 har også betydning for avl av produksjonsdyr generelt. En prinsipiell avklaring fra Høyesterett vil derfor kunne få betydning for andre saker om avl av dyr, sier Furuholmen. 
 
Avl av produksjonsdyr 
I artikkelen setter Linn Karine Sigtun blant annet søkelys på bruken av kyllingrasen Ross 308 som produksjonsdyr. Ifølge Sigtun vokser Ross 308 raskt og sliter med diverse helseplager på grunn av sin hurtige vekst.  
 
– Avl av rasen var nylig gjenstand for søksmål i England, og der kom domstolen frem til at det ikke er forbudt å drive avl med rasen, forklarer hun. 
 
– Produksjonsdyr er beskyttet av dyrevelferdsloven, men folk flest har nok dessverre et mer distansert forhold til hvor god velferden for disse dyrene er. Jeg mener derfor det er viktig å diskutere når avl av produksjonsdyr er rettsstridig på grunn av dyrets arveanlegg, forteller Linn Karine Sigtun. 

Les artikkelen her (Lovdata Pro)

Du kan lese mer om artikkelen her.