Till övergripande innehåll för webbplatsen

Visste du at kun Karnov har historiske noter?

   

I Karnov har alle notene i lovkommentarene en unik destinasjon. Dette er en teknologisk nyvinning som gjør lovkommentarene anvendelige og pålitelige som rettskilde. 

En note vil aldri renummereres eller forsvinne ved en lovendring eller revisjon av noten. Dersom det er skjedd en lovendring, det er avsagt en ny dom, eller det er endring i rettstilstanden, kan forfatteren raskt revidere i kommentarene. Den opprinnelige noten beholder sin unike notenummerering og blir liggende i historiske versjoner.
 
Hittil er i overkant av 250 kommentarer til lover, forskrifter og konvensjoner fullintegrert i Lovdata Pro. Kommentarene er i bruk av studenter, det private næringsliv, offentlig forvaltning og ikke minst domstolene. Sistnevnte gruppe, domstolene, har henvist til Karnov Lovkommentarer i en rekke domsavsigelser. Vår teknologiske nyvinning – de historiske notene – gjør at kommentarene er en fullverdig og etterprøvbar rettskilde. Samme funksjon vil i løpet av kort tid også komme på våre digitale bøker. Vi er stolte og glade over å være eneste tilbyder av denne viktige funksjonaliteten.