Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Marcus Cordero-Moss

Associate, Advokatfirmaet BAHR AS

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Jone Engh

Førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Vanessa Kalvenes

Senioradvokat, Advokatfirmaet BAHR AS

Markus Nilssen

Partner, Advokatfirmaet BAHR AS

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Finansavtaleloven

Verdipapirhandelloven

Gjeldsbrevlova

Hvitvaskingsloven

|

Forsinkelsesrenteloven

Bokføringsloven

Innskuddspensjonsloven

Forsikringsvirksomhetsloven

Revisorloven

Regnskapsloven

Verdipapirfondloven

Sentralbankloven

Forsikringsavtaleloven

Finansavtaleloven

Regnskapsførerloven

Husbankloven

Naturskadeforsikringsloven

Deponeringslova

Sanksjonsloven

|

Gjeldsinformasjonsloven

Åpenhetsloven

Forsikringsformidlingsloven

Gjeldsinformasjonsforskriften

Regnskapsførerloven