Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo
Anne Kjersti Befring er professor ved Det juridiske fakultet, UIO, og har fagansvaret for helserett og life science. Hun har en lang karriere som advokat, i helseforvaltningen og som direktør i Legeforeningen, før hun disputerte i mars 2019. Doktoravhandlingen handler om nye rettslige perspektiver ved innføring av persontilpasset medisin (Gyldendal, 2019).

Befring er både bok/artikkelforfatter, fagredaktør og lovkommentarforfatter. Hun har skrevet et stort antall bøker, og vært redaktør og forfatter på til sammen fire antologier, senest om Kunstig intelligens og big data i helsesektoren (Gyldendal, 2020). Hun har skrevet et stort antall artikler innenfor et bredt spekter av helserettslige - og arbeidsrettslige temaer. Befring har sittet i flere offentlige utvalg, og i NEM, og har ledet det juridiske arbeidet i forskningsprosjektene BigMed og IKT+. Hun er initiativtaker til det nordiske juristnettverket og inngår i styret: www.Nordicpermedlaw.org.

Befring er medlem av Koronautvalget og satt i ekspertutvalget som foreslo å ta ut AstraZeneca-vaksinen fra vaksineprogrammet for Covid-19. Hun har tidligere vært medlem av pasientovergrepsutvalget og alternativ medisin-utvalget.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Engan

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo