Till övergripande innehåll för webbplatsen

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
Doktorgradsstipendiat siden 2020. Skriver avhandling om offentligrettslig reguleringslovgivning som kontraktsvilkår, med hovedvekt på kontrakter i havbruksnæringen. I tillegg har han deltatt i flere utredningsarbeid og utvalg, og gitt ekspertavgjørelser for både offentlige myndigheter og private aktører, bl.a. på havbruks- og fiskeriområdet.

Wold Sund har bakgrunn som advokatfullmektig fra advokatfirmaet Schjødt (2017–2018) samt førstekonsulent og rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling (2018–2020). Han har vært redaktør (2020–2022) og redaksjonssekretær (2017–2019) i Tidsskrift for Forretningsjus (TfF). I tillegg har han publisert flere artikler i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter samt pensumlitteratur i bl.a. faget havbruks- og fiskerirett, som han også foreleser i. Medlem av JUS' fagutvalg for fiskeri- og havbruksrett.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Lyche

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo