Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo
Marianne Jenum Hotvedt er professor ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har graden ph.d. i rettsvitenskap (2015) fra samme institusjon på avhandlingen Arbeidsgiverbegrepet : En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter. Hotvedt arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige spørsmål. Hun har bidratt til flere bokutgivelser og har utgitt en rekke artikler med temaer fra arbeidsrett og tilstøtende rettsområder.

Hotvedt tar del i ledelsen av Fakultetets forskergruppe for arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål og har fagansvaret for emnet Arbeidsrett – den individuelle del. Videre er hun leder av Norsk Arbeidsrettslig Forening, «first national expert» for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies, varadommer i Arbeidsretten og medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett. Som forsker II ved Forskningsstiftelsen Fafo (2019–2020) hadde hun den faglige ledelsen av den nordiske studien The future Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations. Fra tidligere har hun bred erfaring med lovarbeid og har blant annet vært ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Lyche

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo