Till övergripande innehåll för webbplatsen

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i økonomisk familierett og er fagansvarlig for undervisningen i arverett ved fakultetet. Hun arbeider med undervisning og forskning innenfor områdene metode, familie- og arverett og personrett. Fredwall har vært lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i en årrekke og har der blant annet hatt ansvaret for arbeidet med ny vergemålslov og ny lov om arv og dødsboskifte. Fredwall har også 5 års erfaring fra advokatfirmaet Thommessen, faggruppe for konkurranserett og immaterialrett. Hun bidrar jevnlig på seminarer med både teoretisk og praktisk vinkling, herunder etterutdanningskurs for advokater og med kurs jurister i forvaltningen.

Utgivelser: Vergemålsloven Fremtidsfullmakter mv. Lovkommentar, 2022. https://www.universitetsforlaget.no/vergemalsloven

Familierettens korreksjonsmekanismer - regler om erverv av eiendomsrett, vederlag og deling i ekteskap og samboerskap, 2020. https://www.ark.no/boker/Katrine-Kjaerheim-Fredwall-Familierettens-korreksjonsmekanismer-9788205508729?gclid=EAIaIQobChMIxoKa4O7F9wIVg5BoCR2iLA-zEAQYAiABEgKbgvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Lyche

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo