Till övergripande innehåll för webbplatsen

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo
Morten Kjelland ble cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003). Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo fra november 2011. Professor fra 2013. Professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge fra 2017.

Morten Kjellands vitenskapelige arbeider er hovedsakelig innen erstatnings- og velferdsrettslige emner, og omfatter temaer slik som ansvarsetablering og erstatningsutmåling relatert til både alminnelig erstatningsrett og spesiell erstatningsrett (f. eks. pasientskaderett). Personskadeerstatningsretten har en rekke grensesnitt mot andre rettsfelt som trygde-/velferdsrett. Kjelland har arbeidet i flere av disse skjæringsfeltene, både med forskning og i form av undervisning for bl.a. ulike nemnder og kontorer slik som Diskrimineringsnemnda, Kontoret for Voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning, i tillegg til undervisning for advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper, dommere (i regi av Domstolsadministrasjonen) og for utredende spesialister i medisin og psykologi (i regi av Norsk psykologforening, Legeforeningen mv.).

Kjellands forskningsfelt dekker også helserett. Han er medforfatter og redaktør på bøkene Sentrale helserettslige emner (red. Befring, Kjelland og Syse) og på Velferdsrett I og II (red. Syse, Kjønstad og Kjelland). Kjelland underviser i helserett valgemne ved UiO, og på medisinsk fakultet, i helserett som inngår i modul 5 for fjerdeårsstudenter. Han har også helserettsundervisning for Nasjonale helsefag, for de som skal få autorisasjon for utføring av helsehjelp ved norske helseforetak.

Morten Kjelland har også arbeidet innen andre områder som menneskerettigheter, sjørett og rettssosiologi, i tillegg til metodefag (juridisk metode og empirisk metode). Kompetansen er tilbygd med forvaltningsrett og mer generell velferdsrett.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Lyche

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo