Till övergripande innehåll för webbplatsen

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Guri Kristin Hjallen Eriksen er postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett/ Universitet i Oslo og forsker i kompetansebedriften Salt Lofoten (SALT). Hun disputerte for sin doktorgrad om det rettslige rammeverket for kommersielle villfiskerier i Norge, med et komparativt sideblikk til Canada, i 2022.

Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2015) og en master i fiskerifag fra UiT Norges arktiske universitet (2005).

Eriksen har jobbet som advokatfullmektig i Kyllingstad Kleveland Advokatfirma (nå en del av Selmer) og i Arntzen de Besche Advokatfirma (2015-2017). Her jobbet hun i hovedsak med rådgivning innen forretningsjuridiske og offentligrettslige spørsmål til kommersielle aktører og interesseorganisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen i Norge.

Hun har også jobbet flere år i Nærings- og fiskeridepartementet (2006-2014) med saker tilknyttet blant annet fiskeflåtens rammevilkår, fiskerireguleringer og internasjonale fiskeriforhandlinger (NEAFC).

Havressurslova

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Engan

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo