Till övergripande innehåll för webbplatsen

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Katrine Broch Hauge er førsteamanuensis i klima- og energirett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider der ved Avdeling for energi og ressursett som er en del av Nordisk institutt for sjørett. Hun har tidligere arbeidet ved NMBU, som advokatfullmektig og i miljøforvaltningen.

Hun har cand.jur fra 2003, Universitetet Bergen, og har ph.d. i rettsvitenskap fra 2015, Universitetet i Oslo.

Hennes doktoravhandling har tittelen «Fallrettar og ekspropriasjonserstatning». (Universitetsforlaget, 2016). I boken drøftes inngående fenomenet fallrettserstatning og kompensasjonsspørsmålet ved etablering av bruksordninger i jordskifteretten. Boken tar også opp forholdet til EMK TP 1-1 og Grl § 105. Hauge har gitt ut boken. «Ekspropriasjonsrett, Kort Forklart», sammen med Wang Larsen og Holt (2021, Universitetsforlaget). Hun har holdt en rekke foredrag innen ekspropriasjons- og jordskifterettslige emner.

Hauge har deltatt i flere, og dessuten ledet ett tverrfaglig NFR- forskningsprosjekt innenfor plan- og naturressursrett. Hun har deltatt i flere offentlig utvalg som for eksempel Fjellovutvalet som la frem NOU 2018:11 Ny fjellov, utvalget som reviderte mineralloven, og er nå en del av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal legge fram revidert minerallov.

Hauge underviser ved Universitetet i Oslo innenfor fagene miljørett, fast eiendoms rettsforhold og ekspropriasjonsrett.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Engan

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo