Christoffersen er instituttleder og professor ved Institutt for Privatrett, det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er fagansvarlig for undervisning i selskapsrett og arbeider med formuerettslige forskningsprosjekter, særlig innen selskapsrett og kontraktsrett. Christoffersen er engasjert i Oslo senter for Kommersiell rett, et senter etablert på juridisk fakultet som skal styrke samarbeidet mellom akademia og praktiserende jurister. Christoffersen har 15 års erfaring som forretningsadvokat, bidrar jevnlig på seminarer med både teoretisk og praktisk vinkling og har erfaring som voldgiftsdommer.