Tone Linn Wærstad er professor i familierett ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som stipendiat, postdoktor og førsteamanuensis ved samme fakultet.
Hun forsker og publiserer primært i fagfeltet menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettsområdet. Hun har også spesialisert seg på diskrimineringsvernet særskilt for kvinner med minoritetsbakgrunn. Ved siden av arbeidet på universitetet har hun utført flere eksterne utredningsoppdrag.
Wærstad leder forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) ved det Juridiske fakultet. Hun er faglærer og underviser blant annet i familie- og arverett ved masterstudiet i rettsvitenskap, UiO.