Kari Birkeland er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo og phd. fra Universitetet i Tromsø på avhandlingen «Ekstern revisors handleplikter». Birkelands kompetanse omfatter hovedsakelig revisjonsrett og selskapsrett. Birkeland har utgitt flere fagartikler innen revisjonsrett og selskapsrett. Hun har tidligere blant annet jobbet som skattejurist og hun har vært sekretær for Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.