Till övergripande innehåll för webbplatsen

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI
Johan Boucht er professor i strafferett ved Handelshøyskolen BI. Han var tidligere professor ved Institutt for internasjonal og offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er cand.jur. fra Helsingfors universitet (2004) og dr. juris fra Uppsala universitet (2011). Han arbeider hovedsakelig med strafferett, herunder særlig inndragning, og politirett. Boucht har fagansvaret på undervisningen i strafferett ved fakultetet.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI