Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Menneskerettsloven

|

Etterretningstjenesteloven

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI