Till övergripande innehåll för webbplatsen

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
Alexander Sønderland Skjønberg, PhD, er førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger.

Skjønbergs kompetanse omfatter både den kollektive og den individuelle arbeidsretten. Han har utgitt en rekke fagartikler innen rettsområdet og er medforfatter av læreboken Arbeidsrett – individuelle og kollektive emner (3. utgave, Gyldendal, 2022).

Skjønberg er blant annet redaktør i Nordic Journal of Labour Law, medlem av redaksjonsrådet til tidsskriftet Arbeidsrett, leder for Norsk Arbeidsrettslig Forening og medlem av eksekutivkomitéen til International Society for Labour and Security Law.

Skjønberg har tidligere blant annet vært konstituert dommer i Arbeidsretten.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI