Till övergripande innehåll för webbplatsen

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
Dr. (ph.d.) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen Skapende, utøvende kunstnere.

Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. For tiden har hun også en 20 prosent stilling som advokat for kunstnerorganisasjonen Creo.

I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreativ næring («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet er hun forsker og har blant annet vært med på / ledet prosjekter som vurderte konsekvensene av digitaliseringen på kulturfeltet. Sitt sabbatsår hadde Irina, med arbeidsstipend fra Peder Sæther-senteret, på Berkeley, University of California, der hun bl.a. skrev en artikkel om hvorvidt de internasjonale konvensjonene stenger for opphavsrett for utøvende kunstnere.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI