Till övergripande innehåll för webbplatsen

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI
Harald Benestad Anderssen har siden 2017 vært professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han avla sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø i 2014. Anderssen ble cand. jur. i 2002.

Anderssens faglige kjerneområder er obligasjonsrett (herunder forsikringsrett) og boligrett. Han disputerte på avhandlingen «Fordeling av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner – en kritisk analyse ut fra den typiske partskonstellasjonen». Anderssen har skrevet bøkene «Forsikringsrett – en innføring» (2018), «Forsikringsrett i et nøtteskall» (2018), «Mangler ved omsetning av boliger» (2016), «Rettspraksis om borettslagsloven» (2010), «Avhendingsloven med kommentarer» (2008) og «Avhendingslovens § 3-9 2. punktum» (2002). Han er nestleder i Forbrukerklageutvalget, fagansvarlig for emnet boligrett i Store norske leksikon, medlem av fagutvalget for bolig- og eiendomsrett i Juristenes utdanningssenter og vara for leder i Klagenemnda for forsikring- og gjenforsikringsvirksomhet. I tillegg til sitt akademiske virke, er Harald Benestad Anderssen også advokat i advokatfirmaet IBF Legal og har sin advokatbevilling fra 2004.

Anderssen har tidligere praksis som advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co, dommerfullmektig i Follo tingrett og Aust-Agder tingrett, stipendiat ved Universitetet i Tromsø og seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har også tidligere vært knyttet som foreleser til Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet. Anderssen har tidligere vært fagansvarlig for BI Forsikring, medlem i Klagenemnda for Eierskifteforsikring, og leder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker. Han var sekretær for lovutvalget som avga NOU 2009: 17 (Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag) og medlem av lovutvalget som avga NOU 2014: 6 (Revisjon av eierseksjonsloven).

Harald Benestad Anderssen er ellers mye benyttet som foredragsholder, voldgiftsdommer og til å skrive betenkninger innenfor sine fagområder, både av offentlige og private aktører.

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Professor, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI