Till övergripande innehåll för webbplatsen

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
Eivind Furuseth, LL.M, PhD, er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og ved Universitetet i Stavanger, faglig leder for BIs masterstudium i skatte- og avgiftsrett, redaktør for tidsskriftet Skatterett, rådsmedlem i Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd, redaksjonsmedlem i Nordic Tax Journal, medlem av Academic committee i European Association of Tax Law Professors (EATLP), norsk korrespondent til International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) samt forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler i skatterett.

Furuseth har tidligere jobbet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Professor, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI