Till övergripande innehåll för webbplatsen

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI
Caroline Bang Stordrange er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007), og har en LL.M fra Columbia University (2012) og en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2017) på avhandlingen «Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?»

Caroline er nå divisjonsdirektør i Group Compliance i DNB og førsteamanuensis II på BI. Hun har tidligere jobbet om advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS og som stipendiat ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo.

Verdipapirhandelloven

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Professor, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI