Ivar Alvik er professor ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for energi- og ressursrett, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han arbeider hovedsakelig med konsesjonsrett, kontraktsrett og voldgift, med et hovedfokus på virksomhet innenfor energi- og offshoresektoren. Han har fagansvaret på undervisningen i fagene Obligasjonsrett I/kontraktsrett, Tilvirkningskontrakter og International Investment Law. Han blir jevnlig oppnevnt som voldgiftsdommer, og har tidligere arbeidserfaring som advokat.