Harald Irgens-Jensen er professor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen Bedriftens hemmelighet – og rettighet? som omhandler vernet for forretningshemmeligheter og knowhow i norsk rett. En bearbeidet versjon av avhandlingen ble publisert som bok i 2010 (Universitetsforlaget).

Før han ble fast ansatt ved Universitetet i Oslo i 2014, var Irgens-Jensen advokat i advokatfirmaet Thommessen. Både som advokat og som vitenskapelig ansatt har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Han har publisert flere artikler innenfor disse rettsområdene.

Han er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd og var redaktør for siste utgave av Knophs oversikt over Norges rett.