Hanne Lillemork er stipendiat på Institutt for offentlig rett ved UiO hvor hun skriver doktorgrad om bevis i voldtektssaker. For tiden har hun permisjon fra stillingen og jobber som utvalgssekretær for Voldtektsutvalget i Justisdepartementet. Tidligere har hun jobbet som rådgiver i avdeling for kriminalitetsforebygging i Justisdepartementet.

Hun har en master i rettsvitenskap fra UiB og en LLM med tittelen "Human Rights, Conflict and Justice" fra SOAS, universitetet i London. Hun har tidligere jobbet med internasjonal rett som praktikant i FN-systemet i New York og Kambodsja.