Eirik Østerud er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Østerud ble cand.jur. i 2005 og phd i 2010. Han arbeidet deretter som advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR, før han ble fast ansatt ved Institutt for privatrett i 2013. Han ble utnevnt til professor i 2017. Østeruds vitenskapelige arbeider er hovedsakelig innen fagområdet konkurranserett.