Catherine Banet (Ph.D) er førsteamanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett, det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Banet arbeider primært innen energirett, miljørett, statsstøtterett, EU/EØS-rett og havrett. Hun har publisert bøker, tidsskriftsartikler og rapporter, og er en aktiv foreleser og foredragsholder på disse områdene.

Banet har 18 års arbeidserfaring med bakgrunn fra advokatvirksomhet, akademia, og internasjonale institusjoner (Europakommisjonen, USA ambassaden). Hun er medlem av Advisory Academic Group (AAG) til den International Bar Association (IBA), Section on Energy, Environment and Infrastructure Law (SEERIL). Hun er visedirektør til North Sea Energy Law Partnership (NSELP) som tilbyr LL.M grad i energirett. Hun er medlem av Juristenes Utdanningssenters utvalg for energi- og miljørett. Banet er også Academic Research Fellow på Centre on Regulation in Europe (CERRE).