Birgitte Hagland er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet (UiO). Hagland arbeider innen erstatningsrett, forsikringsrett, immaterialrett, rettsteori og juridisk metode. Hun har publisert flere bøker og artikler, skrevet alene og sammen med andre, og som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

Hagland leder Oslo Senter for kommersiell rett (UiO) og er grunnlegger av og styreleder for Privatrettssymposiet. Hun er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for forretningsjuss, og er oppnevnt leder for Finansklagenemda (delt verv, for tiden ikke i funksjon).

Hagland har bred erfaring med undervisning og formidling. Hun er ansvarlig faglærer i flere obligatoriske fag ved Juridisk fakultet (UiO), herunder for erstatningsrett. Hun har dessuten fagansvar for fakultetets skriveopplæring, og er leder for skrivepilaren i CELL.