Aslak Syse er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.