Anders Løvlie, cand.jur. 2004, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og ph.d. samme sted 2014 med avhandlingen Rettslige faktabegreper (2014). Løvlie er professor ved Universitetet i Oslo, der han blant annet forsker innen strafferett og straffeprosess. Han har tidligere vært sekretær for Juryutvalget, Tilregnelighetsutvalget og Straffeprosessutvalget, medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og advokat (H).