Aleksander Fjeldberg Taule er doktorgradsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, hvor han skriver avhandling om sentral formuerett og forsikringsrett. Han underviser i formuerett, sjørett og forsikringsrett ved fakultetet.

Taule har bakgrunn som advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor (2017-2022) hvor han var tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Han har erfaring fra prosesser i både de ordinære domstoler og voldgift i kontrakts- og erstatningstvister, sjørett, forsikringsrett, og bergrensningsprosedyrer.

Aleksander har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en Magister Juris fra University of Oxford.