Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI
Kari Birkeland er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo og phd. fra Universitetet i Tromsø på avhandlingen «Ekstern revisors handleplikter». Birkelands kompetanse omfatter hovedsakelig revisjonsrett og selskapsrett. Birkeland har utgitt flere fagartikler innen revisjonsrett og selskapsrett. Hun har tidligere blant annet jobbet som skattejurist og hun har vært sekretær for Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI