Torger Kielland (født 1979) er førsteamanuensis ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, hvor han hovedsakelig arbeider med immaterialrett og kontraktsrett. Han har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig ved Trondheim tingrett.