Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bjørnar Borvik

Professor, Universitetet i Bergen
Bjørnar Borvik er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han ble ansatt ved fakultetet i 2002, i stilling som professor siden 2017, og har blant annet vært visedekan for utdanning i perioden 2014 til 2017.

Borvik har publisert arbeider innen menneskerettigheter, statsrett, strafferett, erstatningsrett og familierett. Han disputerte for doktorgraden i 2008 med avhandlingen «Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar» (Universitetsforlaget 2011). Borvik deltok i et større forskningsprosjekt om ærevern og strafferett ved Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law i Freiburg, Tyskland tidlig på 2000-tallet, og han publiserte i tilknytning til dette prosjektet boken «The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights: With a special emphasis on the protection of honour and reputation» (Fagbokforlaget 2004).

Borvik er nestleder i Personvernnemnda siden 2017, leder i Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) siden 2019, nøytralt medlem i Rikslønnsnemnda siden 2020, og leder i Diskrimineringsnemnda siden 2022. Borvik har også vært konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett i tre perioder.

Bildeprogramloven

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Thomas Eeg

Professor, Universitetet i Bergen

Matias Falbach

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingun Fornes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Linda Gröning

Professor, Universitetet i Bergen

Hilde Hauge

Professor, Universitetet i Bergen

Herman Holmboe Hald Haugen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Eirik Holmøyvik

Professor, Universitetet i Bergen

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Erling Johannes Husabø

Professor dr. juris, Universitetet i Bergen

Jørn Jacobsen

Professor, Universitetet i Bergen

Torger Kielland

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Tore Lunde

Professor, Universitetet i Bergen

Marte Habberstad Mo

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingunn Elise Myklebust

Professor, Universitetet i Bergen

Liliia Oprysk

Associate Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

Professor, Universitetet i Bergen

Rune Sæbø

Professor, Universitetet i Bergen

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor, Universitetet i Bergen