Till övergripande innehåll för webbplatsen

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat, Universitetet i Bergen
Line Gjerstad Tjelflaat er ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet hvor hun skriver om erstatningsansvar i konsern ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser.

Tjelflaat har tidligere arbeidet som advokat i egen praksis og i offentlig forvaltning.

Tjelflaats kompetanse omfatter hovedsakelig selskapsrett, erstatningsrett, avtalerett samt næringsliv og menneskerettigheter. Hun underviser jevnlig ved flere læresteder innenfor sine kompetansefelt.

Tjelflaat har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2009).

Frivillighetsregisterloven

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Bjørnar Borvik

Professor, Universitetet i Bergen

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Thomas Eeg

Professor, Universitetet i Bergen

Matias Falbach

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingun Fornes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Linda Gröning

Professor, Universitetet i Bergen

Hilde Hauge

Professor, Universitetet i Bergen

Herman Holmboe Hald Haugen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Eirik Holmøyvik

Professor, Universitetet i Bergen

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Erling Johannes Husabø

Professor dr. juris, Universitetet i Bergen

Jørn Jacobsen

Professor, Universitetet i Bergen

Torger Kielland

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Tore Lunde

Professor, Universitetet i Bergen

Marte Habberstad Mo

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingunn Elise Myklebust

Professor, Universitetet i Bergen

Liliia Oprysk

Associate Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

Professor, Universitetet i Bergen

Rune Sæbø

Professor, Universitetet i Bergen

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor, Universitetet i Bergen