Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tore Lunde

Professor, Universitetet i Bergen
Tore Lunde er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Lunde har vært professor siden 2008, og disputerte for doktorgraden i 2001. Han ble cand. jur i 1989.

Lundes faglige kjerneområder er konkurranse- og markedsføringsrett, samt kjennetegnsrett. Han disputerte på avhandlingen «God forretningsskikk næringsdrivande imellom» (Fagbokforlaget 2001), som er en dyptgående analyse av den rettslige standarden «god forretningsskikk» i norsk rett. Lunde publiserte i 2019 «Markedsføringsloven med kommentarer» (3. utgave), sammen med Terje Lundby Michaelsen. I 2020 publiserte Lunde boken «Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold», som er en samlende fremstilling av ulike typer lov- og avtalebaserte innskrenkninger i konkurransefriheten, både i avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og i avtaler mellom næringsdrivende. Etter perioden som postdoktor publiserte Lunde boken «Distribusjonsavtaler i konkurranseleg perspektiv» (Fagbokforlaget 2007). Lunde har vært leder av Markedsrådet siden 2009. Han er også medlem av Konkurranseklagenemnda og leder for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer.

Lunde har tidligere praksis som advokat i advokatfirmaene Wikborg Rein og Kluge, og har vært dommerfullmektig og konstituert lagdommer, samt seniorrådgiver i Konkurransetilsynet. Han har videre erfaring som voldgiftsdommer, rettsoppnevnt sakkyndig, leder eller medlem av flere granskingsutvalg og medlem av Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Bjørnar Borvik

Professor, Universitetet i Bergen

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Thomas Eeg

Professor, Universitetet i Bergen

Matias Falbach

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingun Fornes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Linda Gröning

Professor, Universitetet i Bergen

Hilde Hauge

Professor, Universitetet i Bergen

Herman Holmboe Hald Haugen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Eirik Holmøyvik

Professor, Universitetet i Bergen

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Erling Johannes Husabø

Professor dr. juris, Universitetet i Bergen

Jørn Jacobsen

Professor, Universitetet i Bergen

Torger Kielland

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Marte Habberstad Mo

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingunn Elise Myklebust

Professor, Universitetet i Bergen

Liliia Oprysk

Associate Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

Professor, Universitetet i Bergen

Rune Sæbø

Professor, Universitetet i Bergen

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor, Universitetet i Bergen