Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen sidan 2022. Ho har tidlegare vore postdoktor og stipendiat ved same stad. I 2019 disputerte ho for ph.d.-graden med ei avhandling innanfor EU-konkurranseretten, seinare gitt ut som bok med tittelen «Leniency in EU Competition Law».

Barlund er leiar av Forskargruppa for europarett ved Det juridiske fakultet i Bergen, der ho òg undervisar og forskar. For augneblinken held ho på med eit forskingsprosjekt om finanstilsyna i EØS. Ho er òg tilknytt Bergen Center for Competition Law and Economics (Beccle), eit senter der økonomar og juristar forskar innanfor konkurranserett og næringsøkonomi.

Frå 2021 har Barlund vore medlem av eit lovutval som skal revidere Finanstilsynslova.

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Bjørnar Borvik

Professor, Universitetet i Bergen

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Thomas Eeg

Professor, Universitetet i Bergen

Matias Falbach

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingun Fornes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Linda Gröning

Professor, Universitetet i Bergen

Hilde Hauge

Professor, Universitetet i Bergen

Herman Holmboe Hald Haugen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Eirik Holmøyvik

Professor, Universitetet i Bergen

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Erling Johannes Husabø

Professor dr. juris, Universitetet i Bergen

Jørn Jacobsen

Professor, Universitetet i Bergen

Torger Kielland

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Tore Lunde

Professor, Universitetet i Bergen

Marte Habberstad Mo

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingunn Elise Myklebust

Professor, Universitetet i Bergen

Liliia Oprysk

Associate Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

Professor, Universitetet i Bergen

Rune Sæbø

Professor, Universitetet i Bergen

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor, Universitetet i Bergen