Till övergripande innehåll för webbplatsen

Erling Johannes Husabø

Professor dr. juris, Universitetet i Bergen
Erling Johannes Husabø, Professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen siden 1998.

Husabø har arbeidet med et bredt spekter av strafferettslige problemstillinger. Hans gjennombrudd innenfor alminnelig strafferett kom med Straffansvarets periferi: Medverking, forsøk og førebuing (1999). Han har også arbeidet med strafferettens grenseflater mot helserett, statsrett og menneskerettigheter. Han er nå medforfatter av Frihet, forbrytelse og straff: En systematisk fremstilling av norsk strafferett (2. utg. 2019).

Husabø har ledet viktige forskningsprosjekter om «pre-aktiv strafferett» og strafferettens internasjonalisering. Særlig har han de senere år arbeidet med nasjonal og internasjonal terrorlovgivning, med publikasjoner som Fighting Terrorism through Multilevel Criminal Legislation (2009) og Terrorisme i norsk strafferett (2018). Som medforfatter av Forbrytelser i utvalg (2020) har han også gitt en systematisk fremstilling av formuesforbrytelsene.

Husabø har erfaring som konstituert lagdommer, og har hatt en rekke offentlige oppdrag og verv. Han er for tiden medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, overvåknings- og sikkerhetstjenester (EOS-utvalget).

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Bjørnar Borvik

Professor, Universitetet i Bergen

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Thomas Eeg

Professor, Universitetet i Bergen

Matias Falbach

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingun Fornes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Linda Gröning

Professor, Universitetet i Bergen

Hilde Hauge

Professor, Universitetet i Bergen

Herman Holmboe Hald Haugen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Eirik Holmøyvik

Professor, Universitetet i Bergen

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Jørn Jacobsen

Professor, Universitetet i Bergen

Torger Kielland

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Tore Lunde

Professor, Universitetet i Bergen

Marte Habberstad Mo

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingunn Elise Myklebust

Professor, Universitetet i Bergen

Liliia Oprysk

Associate Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

Professor, Universitetet i Bergen

Rune Sæbø

Professor, Universitetet i Bergen

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor, Universitetet i Bergen