Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hilde Hauge

Professor, Universitetet i Bergen
Hilde Hauge er professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Hun fikk i 2008 graden ph.d med avhandlingen “Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner». Hun har publisert bøker og artikler innenfor avtalerett, kontraktsrett og alminnelig formuerett. For tiden er hun en av de kursansvarlige på faget Obligasjonsrett. Hun var fra 2009-2022 nestleder i Forbrukerklageutvalget. Hun har også vært medlem i Håndhevelsesutvalget (NOU 2010: 2) og Eiendomsmeglingsutvalget (NOU 2021:7). Før hun ble ansatt på Det juridiske fakultet hadde hun stilling som advokatfullmektig og deretter dommerfullmektig.

Torleif Eilert Aarre

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Bjørnar Borvik

Professor, Universitetet i Bergen

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Thomas Eeg

Professor, Universitetet i Bergen

Matias Falbach

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingun Fornes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Christian Franklin

Professor, Universitetet i Bergen

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Linda Gröning

Professor, Universitetet i Bergen

Herman Holmboe Hald Haugen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Eirik Holmøyvik

Professor, Universitetet i Bergen

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Erling Johannes Husabø

Professor dr. juris, Universitetet i Bergen

Jørn Jacobsen

Professor, Universitetet i Bergen

Torger Kielland

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Tore Lunde

Professor, Universitetet i Bergen

Marte Habberstad Mo

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Ingunn Elise Myklebust

Professor, Universitetet i Bergen

Liliia Oprysk

Associate Professor, Universitetet i Bergen

Elmira Oshnavie

Forskningsassistent, Universitetet i Bergen

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, Universitetet i Bergen

Asbjørn Strandbakken

Professor, Universitetet i Bergen

Rune Sæbø

Professor, Universitetet i Bergen

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat, Universitetet i Bergen

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor, Universitetet i Bergen