Sjur Swensen Ellingsæter er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Han forsker hovedsakelig på insolvensrett og finansregulering. Han har tidligere vært stipendiat ved Universitetet i Oslo og advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR.