Katrine Broch Hauge er førsteamanuensis i klima- og energirett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider der ved Avdeling for energi og ressursett som er en del av Nordisk institutt for sjørett. Hun har tidligere arbeidet ved NMBU, som advokatfullmektig og i miljøforvaltningen.

Hun har cand.jur fra 2003, Universitetet Bergen, og har ph.d. i rettsvitenskap fra 2015, Universitetet i Oslo.

Hennes doktoravhandling har tittelen «Fallrettar og ekspropriasjonserstatning». (Universitetsforlaget, 2016). I boken drøftes inngående fenomenet fallrettserstatning og kompensasjonsspørsmålet ved etablering av bruksordninger i jordskifteretten. Boken tar også opp forholdet til EMK TP 1-1 og Grl § 105. Hauge har gitt ut boken. «Ekspropriasjonsrett, Kort Forklart», sammen med Wang Larsen og Holt (2021, Universitetsforlaget). Hun har holdt en rekke foredrag innen ekspropriasjons- og jordskifterettslige emner.

Hauge har deltatt i flere, og dessuten ledet ett tverrfaglig NFR- forskningsprosjekt innenfor plan- og naturressursrett. Hun har deltatt i flere offentlig utvalg som for eksempel Fjellovutvalet som la frem NOU 2018:11 Ny fjellov, utvalget som reviderte mineralloven, og er nå en del av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal legge fram revidert minerallov.

Hauge underviser ved Universitetet i Oslo innenfor fagene miljørett, fast eiendoms rettsforhold og ekspropriasjonsrett.