Gina Bråthen er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI.

Hun er cand. jur. og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hennes phd-avhandling har tittelen «Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt» (Gyldendal, 2019).

Bråthens kompetanse omfatter hovedsakelig selskapsrett og arbeidsrett.

Hun har utgitt flere fagartikler innen selskapsrett.

Bråthen har tidligere blant annet vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt.