Christoffer Conrad Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001. Eriksen har arbeidet som advokatfullmektig, senere fast advokat og senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Han fikk advokatbevilling i 2003. Ved Institutt for offentlig rett har Eriksen vært stipendiat fra 2004, postdoktor fra 2010, førsteamanuensis fra 2013 og professor fra 2015. Han har vært Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York i 2000/01 og 2012/13.

Eriksen er ansvarlig faglærer i juridisk metode, leder for forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning (RØF) og fra 2017 nordisk hovedredaktør i tidsskriftet Retfærd.

Eriksens publikasjoner omfatter fagartikler om blant annet forvaltningsrett, juridisk metode, statsrett, global styring, folkerett, EU/EØS-rett og rettsfilosofi.

Han har blant annet utgitt bøkene:

  • Norges europeiske forvaltningsrett. EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling (sammen med Halvard H. Fredriksen), Universitetsforlaget 2019
  • The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion, Routledge 2012.