Alla Pozdnakova er professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun forsker hovedsakelig på havrett og romrett. Pozdnakova underviser i forvaltningsrett og EØS-rett ved Det juridiske fakultet. Pozdnakova er medlem av Nordområdeutvalget ved Universitetet i Oslo og har deltatt som medlem av en ekspertgruppe oppnevnt for å utarbeide et forslag for ny romlov.  

Foto: Jarli & Jordan/UiO