Till övergripande innehåll för webbplatsen

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo
John Asland er instituttleder ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Asland har vært professor siden 2012 og avla doktorgraden i 2008. Han ble cand. jur. i 2002.

John Aslands faglige kjerneområder er arve- og familierett. Han disputerte på en avhandlingen "Uskifte". Asland er lærebokforfatter til Arverett (2021) og har revidert Peter Lødrups lærebok Arverett, 6. utg. (2012) og 7. utg. (2018). Han har også skrevet en lovkommentar til lov om arv og dødsboskifte. Sammen med Vera Holmøy har Asland revidert en Holmøy og Lødrups ekteskapslovkommentar. Asland er ansvarlig faglærer i arverett ved det juridske fakultetet i Oslo. Han er redaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og sitter i Juristenes utdanningssenters fagutvalg for familie- arve- og skifterett. Han er medlem av av Executive Council i International Society of Family Law (ISFL).

Asland har tidligere praksis som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og rådgiver og seniorrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen. Asland er ellers professor II ved Høgskolen i Innlandet, leder av BIs Klagenemnd og fagansvarlig i Store norske leksikon. Asland har tidligere vært sekretær for Arvelovutvalget, redaksjonssekretær i Lov og Rett, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (den nåværende klagenemnda for industrielle rettigheter) og nestleder i styret for Universitetsbiblioteket. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universiteter og høgskoler og for advokater. Han har advokatbevilling fra 2011.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Lyche

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo