Till övergripande innehåll för webbplatsen

Christoffer Conrad Eriksen

Professor, Universitetet i Oslo
Christoffer Conrad Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001. Eriksen har arbeidet som advokatfullmektig, senere fast advokat og senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Han fikk advokatbevilling i 2003. Ved Institutt for offentlig rett har Eriksen vært stipendiat fra 2004, postdoktor fra 2010, førsteamanuensis fra 2013 og professor fra 2015. Han har vært Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York i 2000/01 og 2012/13. Christoffer Conrad Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001. Eriksen har arbeidet som advokatfullmektig, senere fast advokat og senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Han fikk advokatbevilling i 2003. Ved Institutt for offentlig rett har Eriksen vært stipendiat fra 2004, postdoktor fra 2010, førsteamanuensis fra 2013 og professor fra 2015. Han har vært Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York i 2000/01 og 2012/13. Eriksen er ansvarlig faglærer i juridisk metode, leder for forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning (RØF) og fra 2017 nordisk hovedredaktør i tidsskriftet Retfærd. Eriksens publikasjoner omfatter fagartikler om blant annet forvaltningsrett, juridisk metode, statsrett, global styring, folkerett, EU/EØS-rett og rettsfilosofi. Han har blant annet utgitt bøkene: Norges europeiske forvaltningsrett. EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling (sammen med Halvard H. Fredriksen), Universitetsforlaget 2019 The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion, Routledge 2012. Christoffer Conrad Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001. Eriksen har arbeidet som advokatfullmektig, senere fast advokat og senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Han fikk advokatbevilling i 2003. Ved Institutt for offentlig rett har Eriksen vært stipendiat fra 2004, postdoktor fra 2010, førsteamanuensis fra 2013 og professor fra 2015. Han har vært Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York i 2000/01 og 2012/13. Eriksen er ansvarlig faglærer i juridisk metode, leder for forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning (RØF) og fra 2017 nordisk hovedredaktør i tidsskriftet Retfærd. Eriksens publikasjoner omfatter fagartikler om blant annet forvaltningsrett, juridisk metode, statsrett, global styring, folkerett, EU/EØS-rett og rettsfilosofi. Han har blant annet utgitt bøkene: Norges europeiske forvaltningsrett. EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling (sammen med Halvard H. Fredriksen), Universitetsforlaget 2019 The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion, Routledge 2012.

Eriksen er ansvarlig faglærer i juridisk metode, leder for forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning (RØF) og fra 2017 nordisk hovedredaktør i tidsskriftet Retfærd.

Eriksens publikasjoner omfatter fagartikler om blant annet forvaltningsrett, juridisk metode, statsrett, global styring, folkerett, EU/EØS-rett og rettsfilosofi.

Han har blant annet utgitt bøkene:

* Norges europeiske forvaltningsrett. EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling (sammen med Halvard H. Fredriksen), Universitetsforlaget 2019
* The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion, Routledge 2012.

Ivar Alvik

Professor, Universitetet i Oslo

Finn Arnesen

Professor, Universitetet i Oslo

John Asland

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Anne Kjersti Cecelia Befring

Professor, Universitetet i Oslo

Herman Bruserud

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo

Oskar Emil Kornelius Dybvik

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Ane Sydnes Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Guri Hjallen Eriksen

Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Lucy Klæboe Furuholmen

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Katrine Broch Hauge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Marianne Jenum Hotvedt

Professor, Universitetet i Oslo

Harald Irgens-Jensen

Professor, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland

Professor, Universitetet i Oslo

Hanne Lillemork

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Simen Lium

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anne-Beth Meidell Lyche

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Anders Løvlie

Professor, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova

Professor, Universitetet i Oslo

Ida Gundersby Rognlien

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Inger Johanne Sand

Professor, Universitetet i Oslo

Eirik Wold Sund

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Aslak Syse

Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Annichen Kongsvik Sæteren

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Aleksander Fjeldberg Taule

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor, Universitetet i Oslo

Tone L. Wærstad

Professor, Universitetet i Oslo

Ingvild Ånestad

stipendiat (Ph.d.-kandidat) , Nordisk Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet,, Universitetet i Oslo

Eirik Østerud

Professor, Universitetet i Oslo